<php> the_title();</php>

Nội Dung Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 2 – Tập 1: Chặng Đường 18 Tuần

Tuần 1: Chào Mừng Hành Trình Học Đường

 • Tập Đọc: Đòi Hỏi Sự Nỗ Lực, Ngày Càng Giỏi Bền
 • Kể Chuyện: Đòi Hỏi Sự Nỗ Lực, Ngày Càng Giỏi Bền
 • Chính Tả: Đòi Hỏi Sự Nỗ Lực, Ngày Càng Giỏi Bền
 • Tập Đọc: Trải Nghiệm Tự Thuật
 • Luyện Từ và Câu: Vững Chắc Với Từ Ngữ và Câu Trực Tuyến
 • Tập Đọc: Hồi Tưởng Về Ngày Hôm Qua
 • Chính Tả: Hồi Tưởng Về Ngày Hôm Qua
 • Tập Làm Văn: Tự Giới Thiệu, Bắt Đầu Câu Chuyện Của Bản Thân

Tuần 2: Khám Phá Học Đường

 • Tập Đọc: Điều Thưởng Cho Nỗ Lực
 • Kể Chuyện: Điều Thưởng Cho Nỗ Lực
 • Chính Tả: Điều Thưởng Cho Nỗ Lực
 • Tập Đọc: Hạnh Phúc Từ Công Việc
 • Luyện Từ và Câu: Từ Ngữ Về Học Tập và Câu Hỏi Thách Thức
 • Tập Đọc: Mít Kể Chuyện Thơ
 • Chính Tả: Hạnh Phúc Từ Công Việc
 • Tập Làm Văn: Chào Hỏi, Mở Đầu Với Sự Tự Giới Thiệu

Tuần 3: Bạn Bè Đồng Hành

 • Tập Đọc: Bạn Của Nai Nhỏ
 • Kể Chuyện: Bạn Của Nai Nhỏ
 • Chính Tả: Bạn Của Nai Nhỏ
 • Tập Đọc: Danh Sách Học Sinh Tổ 1, Lớp 2A (Năm Học 2003 – 2004)
 • Luyện Từ và Câu: Từ Chỉ Sự Vật và Câu Hỏi “Ai Là Gì?”
 • Tập Đọc: Gọi Bạn
 • Chính Tả: Gọi Bạn
 • Tập Làm Văn: Sắp Xếp Câu Trong Bài, Lập Danh Sách Học Sinh

Tuần 4: Bạn Bè Đồng Hành (Tiếp Theo)

 • Tập Đọc: Bím Tóc Đuôi Sam
 • Kể Chuyện: Bím Tóc Đuôi Sam
 • Chính Tả: Bím Tóc Đuôi Sam
 • Tập Đọc: Trên Chiếc Bè
 • Luyện Từ và Câu: Từ Chỉ Sự Vật và Mở Rộng Vốn Từ: Ngày, Tháng, Năm
 • Tập Đọc: Mít Kể Thơ (Tiếp Theo)
 • Chính Tả: Trên Chiếc Bè
 • Tập Làm Văn: Cảm Ơn, Xin Lỗi
Further Reference:  Giải Bài Tập Online

Tuần 5: Hành Trình Đến Trường

 • Tập Đọc: Cây Bút Mực Huyền Bí
 • Kể Chuyện: Cây Bút Mực Huyền Bí
 • Chính Tả: Cây Bút Mực Huyền Bí
 • Tập Đọc: Khám Phá Mục Lục Sách
 • Luyện Từ và Câu: Tên Riêng và Cách Viết Tên Riêng, Câu “Ai Là Gì?”
 • Tập Đọc: Cái Trống Trường Em
 • Chính Tả: Cái Trống Trường Em
 • Tập Làm Văn: Trả Lời Câu Hỏi, Đặt Tên Cho Bài, Luyện Tập Mục Lục Sách

Tuần 6: Khám Phá Trường Học Mới

 • Tập Đọc: Mảnh Giấy Vụn Kỳ Diệu
 • Kể Chuyện: Mảnh Giấy Vụn Kỳ Diệu
 • Chính Tả: Mảnh Giấy Vụn Kỳ Diệu
 • Tập Đọc: Ngôi Trường Mới
 • Luyện Từ và Câu: Câu “Ai Là Gì?”, Khẳng Định, Phủ Định, Mở Rộng Vốn Từ: Từ Ngữ Về Dụng Cụ Học Tập
 • Tập Đọc: Mua Kính
 • Chính Tả: Ngôi Trường Mới
 • Tập Làm Văn: Khẳng Định, Phủ Định, Luyện Tập Mục Lục Sách

Tuần 7: Gặp Gỡ Thầy Cô

 • Tập Đọc: Người Thầy Xưa
 • Kể Chuyện: Người Thầy Xưa
 • Chính Tả: Người Thầy Xưa
 • Tập Đọc: Thời Khóa Biểu
 • Luyện Từ và Câu: Mở Rộng Vốn Từ: Từ Ngữ Về Các Môn Học, Từ Chỉ Hoạt Động
 • Tập Đọc: Cô Giáo Lớp Em
 • Chính Tả: Cô Giáo Lớp Em
 • Tập Làm Văn: Kể Ngắn Theo Tranh, Luyện Tập Thời Khóa Biểu

Tuần 8: Gặp Gỡ Người Thân

 • Tập Đọc: Người Mẹ Hiền Lành
 • Kể Chuyện: Người Mẹ Hiền Lành
 • Chính Tả: Người Mẹ Hiền Lành
 • Tập Đọc: Bàn Tay Dịu Dàng
 • Luyện Từ và Câu: Từ Chỉ Hoạt Động, Trạng Thái, Dấu Phẩy
 • Tập Đọc: Đổi Giày
 • Chính Tả: Bàn Tay Dịu Dàng
 • Tập Làm Văn: Mời, Nhờ, Yêu Cầu, Đề Nghị, Kể Ngắn Theo Câu Hỏi
Further Reference:  De Kiem Tra Toan 9 Chuong 2

Tuần 9: Ôn Tập Trung Bình Kỳ I

 • Ôn Tập Giữa Học Kỳ 1: Tiết 1 – 10

Tuần 10: Sáng Tạo Ý Tưởng từ Ông Bà

 • Tập Đọc: Ý Kiến Độc Đáo Của Bé Hà
 • Kể Chuyện: Ý Kiến Độc Đáo Của Bé Hà
 • Chính Tả: Ngày Lễ
 • Tập Đọc: Bưu Thiếp
 • Luyện Từ và Câu: Mở Rộng Vốn Từ: Từ Ngữ Về Họ Hàng, Dấu Chấm, Dấu Chấm Hỏi
 • Tập Đọc: Thương Ông
 • Chính Tả: Ông và Cháu
 • Tập Làm Văn: Kể Về Người Thân

Tuần 11: Gia Đình Nơi Trái Tim Trở Về

 • Tập Đọc: Bà Cháu
 • Kể Chuyện: Bà Cháu
 • Chính Tả: Bà Cháu
 • Tập Đọc: Cây Xoài Của Ông Em
 • Luyện Từ và Câu: Mở Rộng Vốn Từ: Từ Ngữ Về Đồ Dùng và Công Việc Trong Nhà
 • Tập Đọc: Đi Chợ
 • Chính Tả: Cây Xoài Của Ông Em
 • Tập Làm Văn: Chia Buồn, An Ủi

Tuần 12: Cha Mẹ – Người Hùng Bền Bỉ

 • Tập Đọc: Sự Tích Cây Vú Sữa
 • Kể Chuyện: Sự Tích Cây Vú Sữa
 • Chính Tả: Sự Tích Cây Vú Sữa
 • Tập Đọc: Điện Thoại
 • Luyện Từ và Câu: Mở Rộng Vốn Từ: Từ Ngữ Về Tình Cảm, Dấu Phẩy
 • Tập Đọc: Mẹ
 • Chính Tả: Mẹ
 • Tập Làm Văn: Gọi Điện

Tuần 13: Gia Đình – Nguồn Cảm Hứng Vô Tận

 • Tập Đọc: Bông Hoa Niềm Vui
 • Kể Chuyện: Bông Hoa Niềm Vui
 • Chính Tả: Bông Hoa Niềm Vui
 • Tập Đọc: Quà Của Bố
 • Luyện Từ và Câu: Mở Rộng Vốn Từ: Từ Ngữ Về Công Việc Gia Đình, Câu “Ai Làm Gì?”
 • Tập Đọc: Há Miệng Chờ Sung
 • Chính Tả: Quà Của Bố
 • Tập Làm Văn: Kể Về Gia Đình

Tuần 14: Tình Anh Em – Liên Kết Mạnh Mẽ

 • Tập Đọc: Câu Chuyện Bó Đũa
 • Kể Chuyện: Câu Chuyện Bó Đũa
 • Chính Tả: Câu Chuyện Bó Đũa
 • Tập Đọc: Nhắn Tin
 • Luyện Từ và Câu: Mở Rộng Vốn Từ: Từ Ngữ Về Tình Cảm Gia Đình, Câu “Ai Làm Gì?”, Dấu Chấm, Dấu Chấm Hỏi
 • Tập Đọc: Tiếng Vòng Kêu
 • Chính Tả: Tiếng Vòng Kêu
 • Tập Làm Văn: Quan Sát Tranh, Trả Lời Câu Hỏi, Viết Nhắn Tin
Further Reference:  Chuyên đề Toán 4

Tuần 15: Anh Chị Em – Hòa Mình Trong Yêu Thương

 • Tập Đọc: Hai Anh Em
 • Kể Chuyện: Hai Anh Em
 • Chính Tả: Hai Anh Em
 • Tập Đọc: Bé Hoa
 • Luyện Từ và Câu: Từ Chỉ Đặc Điểm, Câu “Ai Thế Nào?”
 • Tập Đọc: Bán Chó
 • Chính Tả: Bé Hoa
 • Tập Làm Văn: Chia Vui, Kể Về Anh Chị Em

Tuần 16: Bạn Trong Gia Đình – Nguồn Cảm Hứng Vô Tận

 • Tập Đọc: Con Chó Nhà Hàng Xóm
 • Kể Chuyện: Con Chó Nhà Hàng Xóm
 • Chính Tả: Con Chó Nhà Hàng Xóm
 • Tập Đọc: Thời Gian Biểu
 • Luyện Từ và Câu: Từ Chỉ Tính Chất, Câu “Ai Thế Nào?”
 • Tập Đọc: Đàn Gà Mới Nở
 • Chính Tả: Trâu Ơi
 • Tập Làm Văn: Khen Ngợi, Kể Ngắn Về Con Vật, Lập Thời Gian Biểu

Tuần 17: Bạn Trong Gia Đình (Tiếp Theo) – Khám Phá Tình Thân

 • Tập Đọc: Tìm Ngọc
 • Kể Chuyện: Tìm Ngọc
 • Chính Tả: Tìm Ngọc
 • Tập Đọc: Gà “Tỉ Tê” Với Gà
 • Luyện Từ và Câu: Mở Rộng Vốn Từ: Từ Ngữ Về Vật Nuôi, Câu “Ai Thế Nào?”
 • Tập Đọc: Thêm Sừng Cho Ngựa
 • Chính Tả: Gà “Tỉ Tê” Với Gà
 • Tập Làm Văn: Ngạc Nhiên, Thích Thú, Lập Thời Gian Biểu

Tuần 18: Ôn Tập Cuối Học Kỳ I – Hành Trình Đầy Ấn Tượng

 • Ôn Tập Cuối Học Kỳ 1: Tiết 1 – 10

Related Posts

Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 80

Video vở bài tập toán lớp 3 tập 2 trang 80 Với giải vở bài tập Toán lớp 3 trang 80 Bài 32: Mi-li-lít sách Kết nối…

Hưng Nhượng đại Vương Trần Quốc Tảng

Video hưng nhượng đại vương trần quốc tảng Sự nghiệp của Hưng Nhượng vương Trần Quốc Tảng nhìn từ một vài mâu thuẫn trong dòng họ nhà…

Chia đuôi Danh Từ Trong Tiếng đức

Chia đuôi Danh Từ Trong Tiếng đức

Chắc hẳn với những bạn đang theo học tiếng Đức thì hiện tượng chia đuôi tính từ theo giống/số/cách không còn xa lạ. Nhưng bạn đã biết…

Array_map Trong Php

Array_map Trong Php

Ba khái niệm map, filter và reduce rất phổ biến và hay dùng trong Functional Programming (lập trình hàm). Nhưng với lập trình viên PHP, một ngôn…

Etap 18.1 1

Etap 18.1 1

ETABS 18.1.1 là phần mềm mô hình, phân tích và thiết kế kết cấu của tòa nhà. ETABS đã tích hợp mọi giai đoạn trong quá trình…

Giải Vật Lí 8 Sbt

Giải Vở bài tập Vật lý lớp 8 trọn bộ có đáp án Giải Vở bài tập Vật lý lớp 8 trọn bộ được VnDoc đăng tải,…