<php> the_title();</php>

Giải bài tập Toán lớp 11: Học cùng phần mềm gốc

Học Toán lớp 11 không chỉ là một nhiệm vụ bắt buộc, mà còn là cơ hội để hiểu sâu hơn về lĩnh vực này. Đồng thời, giúp bạn xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc cho các bước tiếp theo trong quá trình học tập. Để hỗ trợ bạn trong việc giải quyết các bài tập Toán lớp 11, phần mềm gốc ra đời với ứng dụng “Giải bài tập Toán lớp 11”. Dưới đây là tổng hợp các phần bài tập Toán lớp 11 mà chúng tôi đã tổng hợp.

Phần Đại Số và Giải tích

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

 • Giải bài tập trang 17, 18 SGK Giải tích 11: Hàm số lượng giác
 • Giải bài tập trang 28, 29 SGK Giải tích 11: Phương trình lượng giác cơ bản
 • Giải bài tập trang 36, 37 SGK Giải tích 11: Một số phương trình lượng giác thường gặp
 • Giải bài tập Toán 11 ôn tập chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Chương 2: Tổ hợp – xác suất

 • Giải bài tập trang 46 SGK Giải tích 11: Quy tắc đếm
 • Giải bài tập trang 54, 55 SGK Giải tích 11: Hoán vị – chỉnh hợp – tổ hợp
 • Giải bài tập trang 57, 58 SGK Giải tích 11: Nhị thức Niu – tơn
 • Giải bài tập trang 63, 64 SGK Giải tích 11: Phép thử và biến cố
 • Giải bài tập trang 74, 75 SGK Giải tích 11: Xác suất và biến cố
 • Giải bài tập Toán 11 ôn tập chương 2: Tổ hợp – xác suất
Further Reference:  Readln Dùng để Làm Gì

Chương 3: Dãy số – Cấp số cộng và cấp số nhân

 • Giải bài tập Toán 11 bài 1: Phương pháp quy nạp toán học
 • Giải bài tập Toán 11 bài 2: Dãy số
 • Giải bài tập Toán 11 bài 3: Cấp số cộng
 • Giải bài tập Toán 11 bài 4: Cấp số nhân
 • Giải bài tập Toán 11 ôn tập chương 3: Dãy số – Cấp số cộng và cấp số nhân

Chương 4: Giới hạn

 • Giải bài tập Toán 11 bài 1: Giới hạn của dãy số
 • Giải bài tập Toán 11 bài 2: Giới hạn của hàm số
 • Giải bài tập Toán 11 bài 3: Hàm số liên tục
 • Giải bài tập Toán 11 ôn tập chương 4: Giới hạn

Chương 5: Đạo hàm

 • Giải bài tập Toán 11 bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
 • Giải bài tập Toán 11 bài 2: Quy tắc tính đạo hàm
 • Giải bài tập Toán 11 bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác
 • Giải bài tập Toán 11 bài 4: Vi phân
 • Giải bài tập Toán 11 bài 5: Đạo hàm cấp hai
 • Giải bài tập Toán 11 ôn tập chương 5: Đạo hàm

Phần Hình học

Chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

 • Giải bài tập Toán 11 chương 1 bài 1: Phép biến hình
 • Giải bài tập Toán 11 chương 1 bài 2: Phép tịnh tiến
 • Giải bài tập Toán 11 chương 1 bài 3: Phép đối xứng trục
 • Giải bài tập Toán 11 chương 1 bài 4: Phép đối xứng tâm
 • Giải bài tập Toán 11 chương 1 bài 5: Phép quay
 • Giải bài tập Toán 11 chương 1 bài 6: Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau
 • Giải bài tập Toán 11 chương 1 bài 7: Phép vị tự
 • Giải bài tập Toán 11 chương 1 bài 8: Phép đồng dạng
 • Giải bài tập Toán 11 câu hỏi ôn tập chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng
 • Giải bài tập Toán 11 bài tập ôn tập chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng
 • Câu hỏi trắc nghiệm Toán 11 chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng
Further Reference:  With Trong Sql

Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

 • Giải bài tập Toán 11 chương 2 bài 1: Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
 • Giải bài tập Toán 11 chương 2 bài 2: Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song
 • Giải bài tập Toán 11 chương 2 bài 3: Đường thẳng và mặt phẳng song song
 • Giải bài tập Toán 11 chương 2 bài 4: Hai mặt phẳng song song
 • Giải bài tập Toán 11 chương 2 bài 5: Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian
 • Giải bài tập Toán 11 câu hỏi ôn tập chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song
 • Giải bài tập Toán 11 bài tập ôn tập chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song
 • Câu hỏi trắc nghiệm Toán 11 chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

 • Giải bài tập Toán 11 chương 3 bài 1: Vectơ trong không gian
 • Giải bài tập Toán 11 chương 3 bài 2: Hai đường thẳng vuông góc
 • Giải bài tập Toán 11 chương 3 bài 3: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
 • Giải bài tập Toán 11 chương 3 bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc
 • Giải bài tập Toán 11 chương 3 bài 5: Khoảng cách
 • Giải bài tập Toán 11 câu hỏi ôn tập chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian
 • Giải bài tập Toán 11 bài tập ôn tập chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian
 • Câu hỏi trắc nghiệm Toán 11 chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian
 • Bài tập ôn tập cuối năm Toán 11
Further Reference:  Phòng Tránh Ngộ độc Khi ở Nhà

Với ứng dụng “Giải bài tập Toán lớp 11” của phần mềm gốc, bạn sẽ có cơ hội nắm vững kiến thức và rèn luyện kỹ năng giải quyết bài tập Toán một cách hiệu quả. Hãy cùng tham gia và trải nghiệm ngay!

Related Posts

Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 80

Video vở bài tập toán lớp 3 tập 2 trang 80 Với giải vở bài tập Toán lớp 3 trang 80 Bài 32: Mi-li-lít sách Kết nối…

Hưng Nhượng đại Vương Trần Quốc Tảng

Video hưng nhượng đại vương trần quốc tảng Sự nghiệp của Hưng Nhượng vương Trần Quốc Tảng nhìn từ một vài mâu thuẫn trong dòng họ nhà…

Chia đuôi Danh Từ Trong Tiếng đức

Chia đuôi Danh Từ Trong Tiếng đức

Chắc hẳn với những bạn đang theo học tiếng Đức thì hiện tượng chia đuôi tính từ theo giống/số/cách không còn xa lạ. Nhưng bạn đã biết…

Array_map Trong Php

Array_map Trong Php

Ba khái niệm map, filter và reduce rất phổ biến và hay dùng trong Functional Programming (lập trình hàm). Nhưng với lập trình viên PHP, một ngôn…

Etap 18.1 1

Etap 18.1 1

ETABS 18.1.1 là phần mềm mô hình, phân tích và thiết kế kết cấu của tòa nhà. ETABS đã tích hợp mọi giai đoạn trong quá trình…

Giải Vật Lí 8 Sbt

Giải Vở bài tập Vật lý lớp 8 trọn bộ có đáp án Giải Vở bài tập Vật lý lớp 8 trọn bộ được VnDoc đăng tải,…